Malpoziția dentară

În timpul creșterii, maxilarele se poziționează în timp ce dinții permanenți erup. Din aceste motive, pot apărea anomalii în poziționarea dinților și a maxilarelor.

Aceste defecte au ca efect modificarea zâmbetului, dar și compromiterea sănătății bucale, și în general, modificarea calității vieții. Un tratament estetic dentar poate fi suficient pentru a rezolva unele din aceste malpoziții dentare.

Vorbim de malpoziția dentară atunci când dinții sunt într-o poziție anormală sau /și când cele două arcade, superioară și inferioară, nu intră în contact corespunzător una cu cealaltă.

Există mai multă forme de malpozitie dentară:

  • Clasa I corespunzătoare poziției dentare de referință, în timpul ocluziei, incisivii superiori acoperă parțial incisivii inferiori, primii molarii superiori sunt ușor distalizați în raport cu dinții opuși, iar caninii superiori sunt localizați între canini și primii premolar inferiori.
  • Clasa II definește o malpoziție dentară datorată unei deplasați între arcade, molarul inferior este mai mezializat decât în mod normal.

   Vorbim de malpozitie dentară:

  • Clasa a II-a diviziunea 1 când incisivi sunt puternic înclinați anterior.
  • Clasa a II-a diviziunea 2 corespunde incisivilor orientați posterior spre interiorul gurii.
  • Clasa a III este definită și printr-o deplasare a arcadelor dentare. În acest caz, molarul superior este mai distal decât în mod normal, și incisivii inferiori sunt mai anterior în raport cu incisivii posteriori.

Principalele cauze ale malpoziție dentare.

Malpozițiile dentare depind de mai multe cauze, adesea combinate între ele. Originea lor poate fi de ordin:

  • scheletice: în timpul creșterii, bazele osoase se situează anormal și maxilarele se deplasează unul față de celălalt, fie în direcție sagitală, fie în direcție verticală, fie în direcție transversală.
  • alveolare: anomaliile alveolare corespund modificărilor de poziție a dinților, care se pot datora suptului degetului mare, presiunii limbii pe dinții frontali etc. Incisivii superiori sunt înclinați anterior sau posterior, pot acoperi excesiv incisivii inferiori sau deopotrivă poate să existe un spațiu între ei în ocluzie.
  • dentare: aceste anomalii sunt multiple și variate. Astfel, un dinte poate lipsi (agenezie dentară), poate avea o formă atipică (formă de țăruș, manic), să fie prea voluminos (macrodontie) sau insuficient (macrodontie), să nu fie în poziția potrivită.

Consecințele unei malpoziții dentare:

  • Estetică: dinții prea anterior sau prea posterior, un spațiu de inocluzie între cele două arcade, mențin retrudat sau din contra prea în față, lăsarea feței.
  • Funcțional: probleme de vorbire, înghițire, respirație și /sau mestecat.

În plus, o malpozitie dentară poate provoca dureri, în special la nivelul spatelui sau articulațiilor temporo mandibulare. Pot expune dinții, de asemenea la traume, carii, boli parodontale.

În aceste cazuri, în funcție de originea acestora, localizarea, vârstă pacientului etc. medicul poate recurge la tratament ortodontic, chirurgical sau/și estetic dentar.

Când arcadele dentare nu au spațiu pentru a primi toți dinții, maxilarul este prea mic și îngust, există două soluții principale: mutarea dinților cu un aparat ortodontic sau extracția dinților.

Îndepărtarea unuia sau mai multor dinți este uneori necesară mai ales atunci când problemele de înghesuire sunt severe. Cel mai adesea, medicul dentist procedează la extracția selectivă a premolarilor sau a molarilor de minte.

Solicită o programare